Θέσεις Πλανητών Τώρα

Transits
On Thursday, November 30, 2023
11:23:00 (time zone = GMT)


Planet Longitude
Sun07 Sag 58' 44"
Moon15 Can 10' 08"
Mercury28 Sag 38' 03"
Venus24 Lib 57' 21"
Mars04 Sag 19' 03"
Jupiter07 Tau 09' 22" R
Saturn01 Pis 06' 18"
Uranus20 Tau 22' 50" R
Neptune24 Pis 53' 55" R
Pluto28 Cap 29' 32"
Chiron15 Ari 46' 28" R
Lilith06 Vir 27' 42"
True Node23 Ari 58' 35" R
   

Planet Aspect Planet Orb
 
SunQuincunxJupiter0.82
SunSquareLilith1.52
 
MoonSquareChiron0.61
 
MercurySextileSaturn2.47
 
VenusQuincunxNeptune0.06
VenusOppositionTrue Node0.98
 
MarsQuincunxJupiter2.84
MarsSquareLilith2.14
 
JupiterQuincunxSun0.82
JupiterQuincunxMars2.84
JupiterTrineLilith0.69
 
SaturnSextileMercury2.47
 
 
NeptuneQuincunxVenus0.06
 
 
ChironSquareMoon0.61
 
LilithSquareSun1.52
LilithSquareMars2.14
LilithTrineJupiter0.69
 
True NodeOppositionVenus0.98


Allen Edwall

All programs copyrighted