Συναστρία

Παρακαλώ διαβάστε τη σημείωση:
Εάν δεν γνωρίζετε όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται από την παρακάτω φόρμα, τότε επισκεφτείτε τον παρακάτω σύνδεσμο
για να βρείτε το γεωγραφικό μήκος, το γεωγραφικό πλάτος και τη ζώνη ώρας, που είναι πολύ σημαντικά:

http://www.astro.com/cgi/ade.cgi

1) Καταχωρήστε στη φόρμα τον τόπο γεννήσεώς σας.
2) Click on SEARCH.
3) Συμπληρώστε τις πληροφορίες για να βρείτε τη ζώνη ώρας κατά τη γέννηση.
4) Κάντε κλικ στο Continue.
5) Εντοπίστε τις πληροφορίες ζώνης ώρας.
6) Καταχωρήστε τις πληροφορίες γεωγραφικού μήκους, γεωγραφικού πλάτους και ζώνης ώρας στην παρακάτω φόρμα.


Εισαγωγή Στοιχείων Συναστρίας - Άτομο #1   Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά.

Όνομα #1:

(Μην καταχωρείτε το πλήρες όνομά σας αν δεν επιθυμείτε)

Ημερομηνία Γεννήσεως #1:

,  (Μόνο τα έτη από το 1900 έως το 2099 είναι έγκυρα)

Ώρα Γεννήσεως #1:

:
(Παρακαλούμε να δώσετε το χρόνο γέννησης σε μορφή 24 ωρών. Εάν ο χρόνος γέννησής σας είναι άγνωστος, παρακαλώ εισάγετε το 12:00)
(Εάν γεννηθήκατε ΑΚΡΙΒΩΣ στις 12:00, παρακαλώ εισάγετε 11:59 ή 12:01 - 12:00 εκλαμβάνεται μόνο για άγνωστο χρόνο γέννησης)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:   Δυτικά μήκη έχουν ΑΡΝΗΤΙΚΟ πρόσημο Ζωνών Ώρας.  Ανατολικά μήκη έχουν ΘΕΤΙΚΟ πρόσημο Ζωνών Ώρας.

Ζώνη Ώρας #1:


(Παράδειγμα: Το Chicago έχει "GMT -06:00 hrs" (standard time), η Αθήνα έχει "GMT +02:00 hrs" (standard time).
Προσθέστε 1 ώρα αν ήταν σε ισχύ η θερινή ώρα όταν γεννηθήκατε (επιλέξτε την επόμενη ζώνη ώρας στη λίστα).

Γεωγραφικό Μήκος #1:

(Παράδειγμα: Η Αθήνα έχει 23° E 44' η Θεσσαλονίκη 22° E 56')

Γεωγραφικό Πλάτος #1:

(Παράδειγμα: Η Αθήνα έχει 37° N 59' η Θεσσαλονίκη 40° N 38΄)Άτομο

#2

Όνομα #2:

(Μην καταχωρείτε το πλήρες όνομά σας αν δεν επιθυμείτε)

Ημερομηνία Γεννήσεως #2:

,  (Μόνο τα έτη από το 1900 έως το 2099 είναι έγκυρα)

Ώρα Γεννήσεως #2:

:
(Παρακαλούμε να δώσετε το χρόνο γέννησης σε μορφή 24 ωρών. Εάν ο χρόνος γέννησής σας είναι άγνωστος, παρακαλώ εισάγετε το 12:00)
(Εάν γεννηθήκατε ΑΚΡΙΒΩΣ στις 12:00, παρακαλώ εισάγετε 11:59 ή 12:01 - 12:00 εκλαμβάνεται μόνο για άγνωστο χρόνο γέννησης)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:   Δυτικά μήκη έχουν ΑΡΝΗΤΙΚΟ πρόσημο Ζωνών Ώρας.  Ανατολικά μήκη έχουν ΘΕΤΙΚΟ πρόσημο Ζωνών Ώρας.

Ζώνη Ώρας #2:


(Παράδειγμα: Το Chicago έχει "GMT -06:00 hrs" (standard time), η Αθήνα έχει "GMT +02:00 hrs" (standard time).
Προσθέστε 1 ώρα αν ήταν σε ισχύ η θερινή ώρα όταν γεννηθήκατε (επιλέξτε την επόμενη ζώνη ώρας στη λίστα).

Γεωγραφικό Μήκος #2:

(Παράδειγμα: Η Αθήνα έχει 23° E 44' η Θεσσαλονίκη 22° E 56')

Γεωγραφικό Πλάτος #2:

(Παράδειγμα: Η Αθήνα έχει 37° N 59' η Θεσσαλονίκη 40° N 38΄)


Βεβαιωθείτε ότι η επιλογή ζώνης ώρας είναι σωστή
Allen Edwall

All programs copyrighted