ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

Astra regunt fatuos, sapiens dominabitur
astris!
(Οι αστέρες κυβερνούν τα πεπρωμένα,
ο σοφός όμως διακυβερνά τους αστέρας)!

"Δύναται ο επιστήμων πολλάς αποτρέψασθαι ενεργείας των αστέρων ότε εστίν
ειδήμων της φύσεως αυτών και προπαρασκευάσαι αυτόν προ της
συμπτώσεως των ενεργειών". Πτολεμαίος

read more

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

Τα μαθήματα που παραδίδονται προορίζονται για σοβαρούς μελετητές της Αστρολογίας οι οποίοι επιδεικνύουν ζήλο για μάθηση και γνωρίζουν ότι η προσπάθεια αυτή είναι επίπονος και μακρά..

Όσοι θεωρούν ότι λαμβάνοντας ολίγα μαθήματα Αστρολογίας θα κατορθώσουν να ερμηνεύουν ωροσκόπια ή ακόμη και να εργασθούν επαγγελματικά πλανώνται και τους αποτρέπουμε να το επιχειρήσουν με εμάς. Τα εμπόδια που θα συναντήσει ο ερευνητής είναι πολλά διότι η Αστρολογία δεν είναι μια μαντική τέχνη αλλά μια εμπειρική επιστήμη η οποία απαιτεί πολλές μελέτες, μακροχρόνια πρακτική και συνεπώς πολύ υπομονή. Η απόκτηση της μεταγνωστικής ικανότητας μπορεί να αποκτηθεί μέσω των μαθημάτων που παραδίδουμε από την ιστοσελίδα μας καθώς και από τον μεγάλο αριθμό των αστρολογικών βιβλίων. Η διαγνωστική όμως ικανότητα ενός ωροσκοπίου δεν διδάσκεται από τα βιβλία αλλά αποκτάται μόνον με την ατομική προσπάθεια και την πείρα που συσσωρεύεται από την μακροχρόνια ενάσκηση, μελέτη, έρευνα και παρατήρηση.

read more