ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ

Η μοναδικότητα των θεμάτων που εκτίθενται αποτελεί κύριο λόγο.

Η πολυετής πρακτική εμπειρία του Νίκου Καμπάνη στην Αστρολογία, στη Φιλοσοφία και στη Μεταφυσική σε όλες της τις εκφάνσεις, όπως η μεταφυσική των αριθμών, η συμβολική, η Πυθαγόρειος αριθμοσοφία, η Αστροϊατρική, η θεραπευτική δύναμη του Λόγου, η yoga και γενικότερα κάθε ενασχόληση προς συναφείς επιστήμες, που αποτυπώθηκαν στο πλούσιο συγγραφικό του έργο, προσδίδουν μια μοναδική εγκυρότητα, ικανή να δώσει αρκετές απαντήσεις στις εσωτερικές αναζητήσεις των ερευνητών και να τους προτρέψει σε μια σοβαρότερη ενασχόληση με τα αντικείμενα αυτά.

read more

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΤΕ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Η δυνατότητα της δυναμικής συμμετοχής σας στην προαγωγή των μεταφυσικών θεμάτων και της Αστρολογίας αποτελεί επίσης ένα ακόμα λόγο παραμονής σας στην ιστοσελίδα.

Ένας ακόμα σημαντικός λόγος είναι το ότι στην ιστοσελίδα αυτή υπάρχει συγκεντρωμένο ένα πολυδιάστατο υλικό που αναφέρεται στην Αστρολογία και στη Μεταφυσική, με αποτέλεσμα να μπορεί ο χρήστης να πάρει απαντήσεις σε ένα πλήθος ερωτημάτων. Παράλληλα μπορεί να διατυπώσει τις ερωτήσεις του, να συμμετάσχει ενεργά στην προαγωγή των θεμάτων που διαπολιτεύεται η ιστοσελίδα και με τον τρόπο αυτόν να έχει δυναμική συμμετοχή στις πνευματικές, φιλοσοφικές και μεταφυσικές αναζητήσεις του.

read more

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Για πρώτη φορά ίσως επιχειρείται η επιστημονική θεώρηση της Αστρολογίας βασισμένη στη διαλεκτική της Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας!

Κατά τα τελευταία έτη παρατηρείται υπερβολική εξάπλωση της αστρολογίας με έναν ρυθμό που τείνει να καθίσταται πλέον κοινωνικό φαινόμενο. Παρ’ όλο που διανύουμε την εποχή των θετικών επιστημών, φαίνεται ότι το ζήτημα αυτό εξακολουθεί να αντιμετωπίζεται με ασάφεια και αντιεπιστημονικότητα, όχι κατ’ ανάγκην αναφορικά με την παραδοχή μα και με την απόρριψή της.

Read More