ΕΡΜΗΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

ΕΡΜΗΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ - ΣΜΑΡΑΓΔΙΝΟΣ ΠΙΝΑΞ

Στα πλαίσια της εντρυφήσεως επί θεμάτων Εσωτερικής Φιλοσοφίας θα επιχειρήσουμε την ανάλυση του Σμαραγδίνου Πίνακος του Ερμού του Τρισμεγίστου, ένα έργο δυσνόητο, όμως παράλληλα ιδιαίτερα αποκαλυπτικό των απορρήτων μυστικών της δημιουργίας. Η γλώσσα των συμβόλων με την οποία αποτυπώθηκε το μέγα τούτο έργο ώστε να μην απολεσθή στην αχλύ του χρόνου

read more

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

ΠΛΑΤΩΝΟΣ, ΠΕΡΙ ΠΡΟΫΠΑΡΧΟΥΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΣ

Ο Πλάτων διακρίνει τρεις δυνάμεις εις την ψυχήν: το λογιστικόν, το θυμοειδές και το επιθυμητικόν. Εκ των τριών τούτων στοιχείων, αθάνατον είναι μόνον το λογιστικόν, συμβαίνει όμως πολλάκις να υπερισχύη το θυμοειδές και το επιθυμητικόν, οπότε ο άνθρωπος υποδουλώνεται εις τας αχαλινώτους παρορμήσεις της βουλήσεως και των επιθυμιών.

read more

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ

ΠΑΡΑΚΕΛΣΟΣI Paragranum, ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΠΡΩΤΗ ΣΤΗΛΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Στην πρώτη στήλη της Ιατρικής, που την επονομάζει ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ, ο Παράκελσος αναλύει με κάθε λεπτομέρεια την αναγκαιότητα της πλήρους γνώσεως του γιατρού: «Δεδομένου, λέγει, ότι ο ιατρός πρέπει να αποφοιτήση από τη σχολή της Φύσεως, τι είναι η Φύσις αν μη η Φιλοσοφία και τι είναι η Φιλοσοφία αν μη η αόρατος Φύσις; αυτή είναι η Φιλοσοφία, ήτις αποτελεί μία των βάσεων της ιατρικής»...

read more