Το Γενέθλιο Ωροσκόπιο και οι Προβλέψεις

Θεωρούμε επιτακτική ανάγκη να επισημάνουμε εν συντομία τι μπορεί κανείς να περιμένη από το γενέθλιο ωροσκόπιο. Διότι επικρατεί ευρέως η αντίληψη ότι το γενέθλιο ωροσκόπιο δίδει απαντήσεις επί παντός ζητήματος αδιακρίτως. Στην πραγματικότητα ένας σοβαρός επιστήμων θα πρέπη να είναι ιδιαίτερα φειδωλός όταν ερμηνεύει το γενέθλιο χάρτη. Πρέπει να είναι συνοπτικός και πολύ προσεκτικός αποφεύγοντας τις μακροσκελείς ερμηνείες και αναλύσεις, πράγματα τα οποία αναφέρονται σε άλλους τύπους βοηθητικών ωροσκοπίων.

Ο γενέθλιος χάρτης μπορεί να περιγράψη την ψυχολογική δομή ενός ατόμου, τις γενικότερες κλίσεις του, και εν γένει τις προδιαθέσεις αύτού σε ένα έκαστο πεδίο, προδιαθέσεις όμως που μπορεί να εκδηλωθούν ή όχι, κάτι το οποίο είναι αρμόδια άλλα είδη ωροσκοπίων να κρίνουν. Και για να δώσω ένα απτό παράδειγμα θα πω ότι το γενέθλιο ωροσκόπιο είναι εντελώς αναρμόδιο να απαντήση για την έκβαση ή την πορεία ενός τρέχοντος ζητήματος. Επομένως όταν ο υποτιθέμενος αστρολόγος διατείνεται ότι απαντά επί των τρεχόντων προβλημάτων δια μέσου του γενεθλίου χάρτη, είναι βεβαιότατον ότι εξαπατά τον ερωτώντα. Κατά συνέπειαν και μόνον αυτό μπορεί να αποτελέση κριτήριο εάν κανείς ασκεί πραγματική αστρολογία.