Η Αστρολογία στην Τηλεόραση

Τα μέσα μαζικής ενημερώσεως κατά γενική παραδοχή ασκούν καταλυτική επίδραση όχι μόνο στη διάπλαση του χαρακτήρα και στην κοινωνική συμπεριφορά, αλλά διαμορφώνουν το πολιτιστικό επίπεδο και τη διανόηση στις μάζες, κυρίως όταν το μορφωτικό επίπεδο είναι υποβαθμισμένο σε τέτοιο βαθμό, ώστε να παρατηρείται παντελής ή πλημμελής κρίση.

Έτσι λοιπόν, αφού, κυρίως στις πρωϊνές τηλεοπτικές εκπομπές, έχουμε πληροφορηθή με πάσα σοβαρότητα από τις τηλεπαρουσιάστριες και τους τηλεπαρουσιαστές, σε άπταιστα κατακρεουργημένα Ελληνικά, ποιά απάτησε ποιόν, ποιός φίλησε ποιάν, ποιός και με ποιάν έφαγε στην τάδε ταβέρνα, και ποιός ξυλοφόρτωσε ποιάν γιατί την έπιασε στο κρεββάτι με άλλον, -πράγματα και γεγονότα πολύ σοβαρά που απασχολούν την Ελληνική κοινωνία-, εισέρχεται και μία ή ένας αστρολογος, και επίσης με πολλή σοβαρότητα, προαγγέλλει τα μέλλοντα να συμβούν σε ένα έκαστο δυστυχή, προτρέποντας και συμβουλεύοντας πως κανείς θα αποφύγη τις κακότροπες εξαγγελλίες, και τι θα πρέπη να κάνη για να διαμορφώση ένα ευτυχές μέλλον.

Και όλα αυτά γίνονται σε μια στιγμή, πανάκεια για όλους, σαν τον παπά την Κυριακή που λευκαίνει το ποινικό μητρώο του καθενός με την θεία κοινωνία. Πως λοιπόν είναι δυνατόν, ένας με στοιχειώδη βαθμό νοημοσύνης, να μην περιγελάση όλα αυτά και να μην εντάξη την αστρολογία στις αμφιλεγόμενης μαντικές πρακτικές χωρίς καμμία επιστημονική βασιμότητα;

Πως είναι δυνατόν μια μαθηματική, συγκριτική και στατιστική επιστήμη να γίνεται αντικείμενο εκμεταλλεύσεως και να εξευτελίζεται με τέτοιον αναίσχυντο τρόπο; Τούτο συμβαίνει διότι η άλλοτε βασίλισσα των επιστημών εξέπεσε δυστυχώς σε χέρια αμαθών, που η μοναδική επιδίωξή τους είναι ο αποθησαυρισμός. Εάν λοιπόν αυτοί που ασκούν την αστρολογία σαν επάγγελμα δεν την σέβονται, πως απαιτούν να την σέβεται ο κόσμος και κατ’ επέκτασιν να σέβονται και αυτούς;