astrological_applications

Comments

Nickos's picture

Click για περισσότερα

Από το βιβλίο του Ν. Καμπάνη, Η Αστρολογία υπό το φως της Επιστήμης

Όπως προαναφέρθηκε, η αστρολογία είναι η επιστήμη των σχέσεων ανάμεσα στα ουράνια σώματα και στην ανθρώπινη ζωή. Επομένως, ως πρακτική επιστήμη μελετά ωρισμένες προδιαθέσεις και ροπές στην ανθρώπινη ζωή και διδάσκει πως να εφαρμόσουμε τις πληροφορίες αυτές στην προσωπική και κοινωνική μας ζωή. Η αστρολογία, όταν απαλλαγή από τη δεισιδαιμονία και την εκμετάλλευση και χρησιμοποιηθή από επιστήμονες, μπορεί να παράσχη στην κοινωνία σημαντική βοήθεια, αφού οι εφαρμογές της είναι πολλαπλές και το πεδίο της εκτείνεται σε ένα ευρύ φάσμα της ανθρώπινης ζωής, στην πνευματική, την ψυχική, τη σωματική και την κοινωνική υπόσταση, στον τρόπο που σκεφτόμαστε, που αισθανόμαστε και που επικοινωνούμε με το περιβάλλον. Θα αναφέρουμε ενδεικτικά τη χρησιμότητα που μπορεί να έχη σε μερικούς σημαντικούς τομείς της ζωής.

ΣΤΗΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΑΓΩΓΗ. Παρέχεται η δυνατότητα, με την ανάγνωση του ωροσκοπίου, να εξαχθούν πολύτιμες πληροφορίες για το χαρακτήρα και την προσωπικότητα ενός ατόμου, με άλλα λόγια, να τεθή η βάση της αυτογνωσίας. Βλέπει κανείς στο ωροσκόπιό του την ίδια του την ψυχή, ως επί κατόπτρου, μαθαίνει τις αδυναμίες και τα προτερήματα, τις ικανότητες και τα ασθενή σημεία της υποστάσεώς του. Για εκείνους οι οποίοι πράγματι επιθυμούν να εργασθούν για την αυτοβελτίωσή τους και την ανύψωσή τους, οι αποκαλύψεις που παρέχει η αστρολογία μπορεί να έχουν μεγάλη σημασία. Αποτέλεσμα της θεωρήσεως αυτής θα είναι η ανάληψη του πεπρωμένου ως ευνόητου και λογικού προγράμματος, το οποίο θα μπορούν οι σοφοί να ακολουθήσουν και να ενισχύσουν με πλήρη επίγνωση των φυσικών νόμων. Τότε θα παύση ο άνθρωπος να κάμπτη τον αυχένα ως δούλος ενώπιον των ανωτέρων αυτού φυσικών δυνάμεων, ενώπιον του πεπρωμένου «του ανεξιχνίαστου και ακατανόητου», και με πλήρη επίγνωση αυτών θα βαδίζη το συντομώτερο δρόμο προς την επίγνωση, την εξύψωση και την ελευθερία.

ΣΤΗΝ ΗΘΙΚΗ ΖΩΗ. Καθορίζει τις αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στον Κόσμο και στον ανθρώπινο νου και ψυχή, και μελετά την αληθινή φύση αυτών που αποκαλούνται καλό και κακό. Συμβάλλει στη βαθειά κατανόηση του εαυτού μας και των άλλων και συνεπώς ενισχύει τις συμπάθειες και διευρύνει τον ορίζοντα της ηθικής ζωής.

ΣΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΖΩΗ. Εξηγώντας τις λειτουργίες των κοσμικών νόμων, μας βοηθά να προσαρμόσουμε τη ζωή μας σ’ αυτούς και να συμβουλεύσουμε αλλά και να συνδράμουμε τους άλλους για να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους κατά τον καλύτερο τρόπο, χωρίς χάσιμο χρόνου και προσπάθειας.

ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ. Η αγωγή των παιδιών δεν θα βασίζεται στους εμπειρικούς κανόνες, τους οποίους οι γονείς σύμφωνα με τα εκάστοτε υποκειμενικά παιδαγωγικά συστήματα ή και εντελώς τυχαία ακλουθούν με βάση τα δικά τους επίσης υποκειμενικά και εν πολλοίς λανθασμένα πρότυπα, αλλά με την επίγνωση των δυνάμεων και ικανοτήτων των παιδιών τους, οι οποίες δεν είναι πάντοτε εύκολο να γίνουν αντιληπτές από την παιδική ηλικία. Η ιδιαίτερη αγωγή δεν θα είναι ανάγκη να αρχίζη μόνον αφού κάποιο ελάττωμα εμφανισθή και αρχίση να γίνεται οχληρό, αλλά από τη στιγμή κατά την οποία θα μπορέσουμε να το παρατηρήσουμε στο ωροσκόπιο του παιδιού, επομένως αμέσως μετά από τη γέννησή του. Θα μπορή κάποιος, ήδη από της πρώτης παιδικής ηλικίας του παιδιού του, να ενισχύη τα ασθενή σημεία και να εξουδετερώνη τα μειονεκτήματά του. Οι πραγματικές κλίσεις τόσο για τη σχολική περίοδο, αλλά και αργότερα για την εκλογή του βιοποριστικού επαγγέλματος, θα ευρεθούν με το ίδιο μέσο. Επίσης, η σύγκριση του ωροσκοπίου με άλλα πρόσωπα του περιβάλλοντος, μπορεί να συντελέση στην εύρεση των καταλληλοτέρων προσώπων για τις διάφορες σχέσεις της ζωής.

ΣΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ. Και εδώ η αστρολογία μπορεί να συμβάλη στην αναγνώριση των εγκληματικών τύπων και στον προσδιορισμό του βαθμού της ευθύνης και της υπαιτιότητας, την οποία μπορούμε να αποδώσουμε σε έναν άνθρωπο. Περαιτέρω επί εξαφανισθέντων, είναι δυνατός ο προσδιορισμός του τρόπου του θανάτου ή της φύσεως του ατυχήματος.

ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΑ. Μπορούμε να ανακαλύψουμε ταλέντα και ιδιοφυΐες και έγκαιρα να τις αναπτύξουμε.

ΣΤΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ. Η αστρολογία καθιστά δυνατή την εύρεση διεξόδου στη θρησκευτική αναρχία των ημερών μας, καταδεικνύει τον κόσμο ως απολύτως οργανωμένο, θέτει στο φως τη στενή σχέση και αλληλεγγύη των όντων, εμφυσά νέα δύναμη ζωής στα ιερά μυστήρια, στα πανάρχαια εμβλήματα, στις αποκαλύψεις όλων των θρησκειών, προσπαθώντας να συλλάβη τη θεμελιώδη φύση των θείων διατάξεων και των λειτουργιών της θείας δυνάμεως. Καταδεικνύει στον άνθρωπο ότι δεν είναι μόνον η ύλη η οποία διακυβερνά το Σύμπαν, αλλά ότι ζει και αυτός εν τω μέσω των κοσμικών δυνάμεων και νόμων, κατά το πλείστον εισέτι αγνώστων.

ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. Η αστρολογία μπορεί να προΐδη και να ερμηνεύση μετακινήσεις μαζών, πολέμους, ανακατατάξεις, καθώς και να υποδείξη τους κατάλληλους ηγέτες ενός κράτους.

ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ. Το σημείο αυτό είναι μία από τις σπουδαιότερες εφαρμογές της αστρολογίας. Το ωροσκόπιο μας πληροφορεί για την ιδιοσυγκρασία των ατόμων, και επομένως μπορούμε να καθορίσουμε έγκαιρα τις τυχόν υφιστάμενες ροπές προς ασθένειες, τα όργανα του σώματος που χρειάζονται ιδιαίτερη φροντίδα και πρόληψη και τις τυχόν ενέργειες τις οποίες πρέπει να κάμη ο γιατρός. Περαιτέρω, το ωροσκόπιο επιτρέπει την εκλογή ιδιαίτερων για κάθε ασθενή φαρμάκων και θεραπευτικών μέσων, πράγμα το οποίο παραμελείται τελείως κατά τις σημερινές θεραπευτικές μεθόδους, δεδομένου ότι στη σύγχρονη ιατρική το αυτό φάρμακο χορηγείται σε όλους τους οργανισμούς. Δεν είναι δυνατόν να ερμηνεύσουμε εδώ το μειονεκτικό αυτού του συστήματος, τα αποτελέσματα όμως είναι ικανώς εμφανή. Η αστρολογία τουναντίον καταδεικνύει ότι ένα φάρμακο για να έχη πραγματικά θεραπευτικά αποτελέσματα, πρέπει να παρέχεται με βάση ωρισμένους κανόνες και νόμους, προ παντός όμως να έχη κατά το δυνατόν ατομικό χαρακτήρα. Αυτό γίνεται με βάση το ωροσκόπιο του ασθενούς.

ΣΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ. Μία ακόμη εφαρμογή, επίσης μεγάλης σπουδαιότητας, είναι η χρησιμοποίηση των αστρολογικών υποδείξεων στην ευσυνείδητο και ασφαλή επιλογή ατόμων, είτε προς ένα ιδεολογικό σκοπό, είτε για την εν γένει κοινή συνεργασία. Ο χαρακτήρας ενός ατόμου μπορεί κατά το μάλλον ή ήττον να παρουσιασθή διάφορος από την πραγματικότητα, το ωροσκόπιο όμως του υποψηφίου δεν μπορεί να ψευσθή.

ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ. Επιτυγχάνει να προβάλη ένα συνεπές και επιστημονικά επαληθεύσιμο σχήμα κοσμικής εκδηλώσεως, αποκαλύπτοντας στον άνθρωπο το «γιατί» και το «πως» των πραγμάτων, που περιβάλλουν τη ζωή, καθώς και το σκοπό και το πεπρωμένο του Κοσμικού Νόμου.