therapeutic_hypnotism_magnetism

Comments

polina's picture

Click για περισσότερα

Η ύπνωση είναι μια θεραπευτική μέθοδος στο πλαίσιο μιας ψυχοθεραπείας από έναν θεραπευτή και δεν είναι ένας εύκολος τρόπος να λύσει κανείς διά μαγείας όλα του τα προβλήματα χωρίς κόπο.

Δεν έχει τίποτα κοινό με τις παρουσιάσεις σε διάφορα shows από «υπνωτιστές» που προτρέπουν τους ανθρώπους να κάνουν πράγματα «χωρίς τη θέλησή τους», να ρεζιλεύονται και να μη θυμούνται μετά τίποτα από όσα συνέβησαν.

Είναι μια τεχνική κι όχι ένα είδος θεραπείας και πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από ειδικευόμενους επιστήμονες υγείας, όπως ψυχολόγους και ψυχιάτρους.

Η ύπνωση ξεκινάει με τη μετατόπιση και την εστίαση της προσοχής του ασθενή σε κάποιο σημείο. Το σημείο εστίασης μπορεί να είναι εξωτερικό (π.χ. να κοιτάει ο θεραπευόμενος ένα συγκεκριμένο αντικείμενο) ή εσωτερικό (π.χ. να συγκεντρωθεί σε χαλαρωμένα μέρη του σώματός του).

Στην ύπνωση ο θεραπευόμενος αντιλαμβάνεται επιλεκτικά ένα συγκεκριμένο θέμα και δίνει όλο και λιγότερη σημασία σε άλλα ερεθίσματα με αποτέλεσμα να είναι πιο δεκτικός στην ανακάλυψη διαφορετικών λύσεων, να κάνει διαφορετικές ερμηνείες και να βλέπει διάφορα θέματα από μια διαφορετική οπτική γωνία. Έτσι μπορεί και βρίσκει τρόπους για την επίλυση των προβλημάτων του, αποκτά δύναμη και επίγνωση του εαυτού του.

Όλοι οι άνθρωποι μπορούν να υπνωτιστούν, αλλά αναγκαία προϋπόθεση είναι να θέλει το ίδιο το άτομο να υποβληθεί σε ύπνωση. Χρειάζεται ακόμη η επιθυμία να αφεθεί κανείς και να ακολουθήσει τις υποβολές του θεραπευτή με τη φαντασία του.

Το βάθος της ύπνωσης μπορεί να διαφέρει από άνθρωπο σε άνθρωπο, ανάλογα με το είδος του προβλήματος, την ικανότητα του ανθρώπου να υπνωτιστεί και το πόσο διατεθειμένος είναι να πραγματοποιήσει αλλαγές στον εαυτό του και τη ζωή του.

Συνήθως μια κατάσταση ελαφράς ύπνωσης, κάτι δηλαδή που εύκολα πετυχαίνουν οι περισσότεροι άνθρωποι, είναι αρκετή για θεραπεία στις περισσότερες περιπτώσεις.

Κατά τη διάρκεια της ύπνωσης δε χάνει κανείς τον έλεγχο του εαυτού του, ούτε παύει να αντιλαμβάνεται αυτά που συμβαίνουν. Σε κατάσταση ύπνωσης ο θεραπευόμενος έχει πλήρη έλεγχο και δε θα κάνει κάτι που δε θέλει και θα μιλήσει μόνο για θέματα που ο ίδιος επιθυμεί. Είναι απλά πολύ χαλαρωμένος και επιλεκτικά συγκεντρωμένος σε κάτι, αλλά μπορεί να ακούει και να αντιλαμβάνεται τα πάντα. Έτσι, αν μέσα στην ύπνωση ζητηθεί κάτι από αυτόν που είναι κατά των αξιών του ή κάτι που δε θέλει να κάνει, ο θεραπευόμενος βγαίνει αυτομάτως και εκούσια από την ύπνωση, καθώς έχει πλήρη συνείδηση του παράδοξου της εντολής.

Μπορούμε να παρομοιάσουμε τη διαδικασία της ύπνωσης με τη μεταφορική εικόνα μιας πεζοπορίας, όπου ο θεραπευόμενος διαλέγει τη διαδρομή και ο θεραπευτής είναι ο συνοδοιπόρος που του προτείνει κατευθύνσεις τις οποίες μπορεί να ακολουθήσει για να φτάσει στον προορισμό που επιθυμεί. Ο θεραπευόμενος όμως είναι αυτός που θα αποφασίσει αν θα ακολουθήσει μια κατεύθυνση που προτείνει ο θεραπευτής, πότε θα φτάσει στον προορισμό του, πόσες στάσεις θα κάνει ακόμα και το αν θα κάνει μια παράκαμψη για να φτάσει στο σημείο που επιθυμεί.

Κατά τη διάρκεια της ύπνωσης γίνεται πολλές φορές και ψυχοθεραπευτική δουλειά μέσω διαλόγου μεταξύ θεραπευτή και θεραπευόμενου.

Οι άνθρωποι ανταποκρίνονται στην ύπνωση με διαφορετικούς τρόπους. Μερικοί περιγράφουν την εμπειρία τους σα μια διαφορετική κατάσταση συνείδησης. Άλλοι, περιγράφουν την ύπνωση σα μια φυσιολογική κατάσταση εστιασμένης προσοχής και απορρόφησης, κατά τη διάρκεια της οποίας αισθάνονται ήρεμοι και χαλαροί. Πάντως, τα θεραπευτικά αποτελέσματα μπορούν να υπάρχουν ανεξάρτητα από το πώς βιώνει την κατάσταση της ύπνωσης ο θεραπευόμενος.
Για να επιτευχθούν οι επιθυμητές αλλαγές για τις οποίες έχουν συμφωνήσει ο θεραπευτής και ο θεραπευόμενος, ο υπνοθεραπευτής καθοδηγεί τη φαντασία του σε γεγονότα και καταστάσεις που, αν συνέβαιναν στην πραγματικότητα, θα προκαλούσαν τις επιθυμητές αλλαγές. Οι προτάσεις που θα υποβάλει ο θεραπευτής για να υπάρξουν οι συγκεκριμένες αλλαγές είναι οι λεγόμενες υποβολές.

Αφού ο θεραπευόμενος έχει μπει αρκετές φορές σε κατάσταση ύπνωσης με τη βοήθεια του θεραπευτή και έχουν επιτευχθεί κατά ένα μεγάλο μέρος οι στόχοι του προγράμματος ψυχοθεραπείας, θα μπορούσε ο θεραπευόμενος να περάσει σε ένα δεύτερο επίπεδο και να εκπαιδευτεί στην αυτοΰπνωση. Η αυτοΰπνωση είναι η διαδικασία με την οποία ένας άνθρωπος είναι σε θέση να βάζει τον εαυτό του σε κατάσταση ύπνωσης. Σκοπός είναι η αξιοποίηση της αυτοϋπνωτικής ικανότητας, για την επίτευξη θεραπευτικών στόχων και την ενίσχυση των αποτελεσμάτων της υπνοθεραπείας καθώς και η ανεξαρτησία του θεραπευόμενου από τον θεραπευτή.

Η ύπνωση μπορεί να χρησιμοποιηθεί μεταξύ άλλων σε αγχώδεις διαταραχές, σε προγράμματα διακοπής καπνίσματος και σε ψυχοσωματικές διαταραχές.

polina's picture

Click για περισσότερα

Η ύπνωση είναι μία φυσιολογική κατάσταση συνειδητότητας που βρίσκεται ανάμεσα στην πλήρη εγρήγορση, την ονειρική κατάσταση και τον ύπνο. Χαρακτηρίζεται από βαθιά και ποιοτική χαλάρωση, νοητική και σωματική, καθώς και από εσωτερική εστίαση της προσοχής μας, που μας βοηθά να έχουμε καλύτερη επαφή με το σώμα, τις σκέψεις, τις αισθήσεις και τα συναισθήματά μας, σε υποσυνείδητο επίπεδο.

Πως λειτουργεί;
Η Υπνοθεραπεία είναι η χρήση της ύπνωσης με θεραπευτικό σκοπό. Έχει αποδειχθεί πως όταν είμαστε σε κατάσταση ύπνωσης, έχουμε καλύτερη επαφή με το υποσυνείδητο μας, το οποίο αποτελεί πηγή πολλών προβλημάτων, αλλά και των λύσεων τους, καθώς λειτουργεί σαν μία άγνωστη αποθήκη προσωπικής δύναμης και σοφίας. Πιο συγκεκριμένα η υπνοθεραπεία λειτουργεί βασιζόμενη στη νευροφυσιολογία του ανθρώπινου οργανισμού, στον τρόπο με τον οποίο είναι δομημένος ο ανθρώπινος εγκέφαλος.

Ο ανθρώπινος εγκέφαλος αποτελείται από δύο ημισφαίρια, όπου το κάθε ένα επιτελεί διαφορετικές λειτουργίες από το άλλο, ενώ αλληλοσυμπληρώνονται. Το ένα ημισφαίριο εκπροσωπεί το υποσυνείδητο και συνδέεται με τις αυτόνομε λειτουργίες του οργανισμού (π.χ. εισπνοή – εκπνοή), με τη φαντασία, τα όνειρα, τις αναμνήσεις, τις αισθήσεις, κα τα συναισθήματά μας. Κάθε τι που μαθαίνουμε και ακούμε από την παιδική μας ηλικία, έως σήμερα, κάθε στιγμή της ζωής μας, ακόμα και γεγονότα που δεν θυμόμαστε βρίσκονται εκεί.

Το δεύτερο ημισφαίριο, εκπροσωπεί το συνειδητό και συνδέεται με την λογική, την κριτική και αναλυτική σκέψη. Είναι αυτό που ελέγχει κάθε πληροφορία πριν αποθηκευτεί στο πρώτο ημισφαίριο, αφού τις ώρες που είμαστε σε εγρήγορση, δηλαδή ξύπνιοι, βρίσκεται σε έντονη δραστηριότητα.

Πολλά προβλήματα σχετίζονται με εμπειρίες από την παιδική μας ηλικία και υποβολές που δεχόμαστε από τους γονείς και τους οικείους μας, πριν αναπτυχθεί η κριτική και αναλυτική σκέψη, ή λόγω παρατεταμένης επανάληψης.

Η αποτελεσματικότητα της μεθόδου καθώς και η επαναληψημότητα που θα χρειαστεί για την αντιμετώπιση κάποιου προβλήματος, εξαρτάται από το ποιο είναι το πρόβλημα και από το ίδιο το άτομο. Ο Καθένας μας είναι ξεχωριστός και διαφορετικός έτσι δεν μπορεί να υπάρξει γενικότερη “πρόβλεψη” για το πόσο γρήγορα θα μπορέσουμε να απαλλαγούμε από ό,τι μας επιβαρύνει.

Ιστορικά στοιχεία

Τα πρώτα ιστορικά στοιχεία για την ύπνωση τα συναντάμε στην αρχαιότητα, που όπως υποστηρίζεται χρησιμοποιούνταν στα ασκληπιεία και τα μαντεία ως μέθοδος θεραπείας και αυτογνωσίας.

Το 18ο αιώνα παρουσιάζεται ενδιαφέρον για την ύπνωση ως μέθοδος θεραπείας, πρώτα από τον ιατρό Mesmer, ο οποίος πίστευε στην ύπαρξη μαγνητικών υγρών, σε όλους τους ζωικούς οργανισμούς και στην επιρροή των πλανητών και της σελήνης στην ανθρώπινη υγεία. Ακολούθησαν πολλοί επιστήμονες και ερευνητές, έως τον νευρολόγο Charlot, που υποστήριζε ότι η ύπνωση είναι παρόμοια με την υστερία και ότι είναι αποτέλεσμα νευροπαθολογικής κατάστασης.

Την ίδια εποχή, ο κύριος αντίπαλός του Bernheim, υποστήριζε πως η ύπνωση είναι αποτέλεσμα υποβολής και μπορούν να υπνωτιστούν και φυσιολογικοί άνθρωποι. Ύστερα από έντονη διαμάχη επικράτησαν οι απόψεις του Bernheim.

Το 19ο αιώνα, στη δεκαετία του 1930 - 1939, ο C. Hull, ξεκίνησε το πρώτο μεγάλης κλίμακας ερευνητικό πρόγραμμα για την ύπνωση. Παράλληλα ο μαθητής του M. Erickson, ανέπτυξε πρωτοποριακές και δημιουργικές τεχνικές, που βοήθησαν την ύπνωση να γίνει πιο αποδεκτή στον κλινικό τομέα.

Από το 1950 και μετά αναζωπυρώθηκε το ενδιαφέρον για την ύπνωση τόσο κλινικά όσο και ερευνητικά. Έτσι από το 1955, ο Βρετανικός Ιατρικός Σύλλογος και από το 1958 ο Αμερικανικός Ιατρικός Σύλλογος, αποδέχονται την ύπνωση ως εγκεκριμένη μέθοδο θεραπείας.

Σε τι μπορεί να Βοηθήσει:

Αντιμετώπιση του στρες

Το καθημερινό στρες, αιτία του σύγχρονου τρόπου ζωής, αποτελεί μια δυσάρεστη πραγματικότητα για όλους μας, ακόμα και για τα παιδιά. Πέρα από την κακή διάθεση στην οποία μας υποβάλει, προκαλεί και σοβαρά προβλήματα υγείας. Για το μεγαλύτερο μέρος των καρδιοπαθειών, αιτία είναι το στρες.

Διατροφικές διαταραχές

Οι διατροφικές διαταραχές όπως λαιμαργία, βουλιμία, απώλεια όρεξης και άρνηση για την τροφή, μπορεί να σχετίζονται με πολλές αιτίες οι οποίες έχουν τις ρίζες τους στη συναισθηματική και ψυχολογική μας κατάσταση υστέρα από κάποιο γεγονός στη ζωή μας.

Απώλεια βάρους

Αμέτρητοι άνθρωποι καθημερινά ταλαιπωρούνται από περιττό βάρος, άντρες ή γυναίκες, δοκιμάζοντας διάφορες μεθόδους χωρίς αποτέλεσμα ή με μη ικανοποιητικά αποτελέσματα που διαρκούν για πολύ λίγο. Η υπνοθεραπεία θα βοηθήσει ώστε να μάθουμε τα βαθύτερα αίτια, γιατί πήραμε βάρος και δεν μπορούμε να το αποβάλλουμε, ώστε να επέμβουμε στην αιτία του προβλήματος, βοηθώντας παράλληλα στην αύξηση της αυτοπεποίθησης και αυτοεκτίμησής μας.

Μετά-τραυματικό σύνδρομο

Οι περισσότεροι άνθρωποι μετά από ένα αυτοκινητιστικό ατύχημα ακόμα και αν δεν υπήρξαν βαριά τραυματισμένοι, αποφεύγουν έως αρνούνται, να μετακινηθούν με αυτοκίνητο και ιδιαίτερα με τον ίδιο οδηγό.

Το ίδιο συμβαίνει όταν βιώσουμε οποιοδήποτε τραυματικό γεγονός, επηρεάζεται η συναισθηματική μας κατάσταση. Βιώνουμε φόβο, είμαστε διαρκώς σε επαγρύπνηση για να μην συμβεί ξανά, οι μνήμες επανέρχονται με το παραμικρό, βιώνουμε συναισθηματικά τραύματα, επηρεάζεται ο ύπνος μας, κ.λπ.

Ένα τραυματικό γεγονός μπορεί να είναι: ατυχήματα με μεταφορικά μέσα, σεισμοί, πόλεμος, επιθέσεις ληστείας, βιασμός ή κακοποίηση. Η υπνοθεραπεία συνιστάται σε αυτή την περίπτωση γιατί μπορεί να μας χαρίσει αίσθημα ασφάλειας και μας βοηθάει να το ξεπεράσουμε.

Αθλητές

Σε αγωνιστικές περιόδους με αυξημένη πίεση και στρες, η ψυχολογία του αθλητή αλλάζει και δημιουργεί προβλήματα στην απόδοσή του. Μπορεί να τους βοηθήσει ύστερα από απουσία λόγω τραυματισμού, μείωση των επιπέδων επίδοσης, ή προσωπικά προβλήματα που επηρεάζουν την απόδοσή του. Η υπνοθεραπεία βοηθάει έναν αθλητή να ξεπεράσει το άγχος που βιώνει, να αυξήσει τα επίπεδα επίδοσης, εστιάζοντας στην αιτία για την οποία αυτά “έπεσαν”, να αυξήσει την αυτοπεποίθησή του και την ικανότητα συγκέντρωσης.

Προβλήματα ύπνου

Τα προβλήματα ύπνου, (αϋπνία, ή υπερβολική υπνηλία), συνήθως σχετίζονται με το άγχος και την πίεση που αντιμετωπίζουμε για να ανταπεξέλθουμε στις υποχρεώσεις μας.

Παιδιά

Τα παιδιά αντιμετωπίζουν κοινά προβλήματα με τους ενήλικες. Υπάρχουν όμως κάποια προβλήματα που είτε εμφανίζονται συχνότερα στην παιδική ηλικία, είτε αφορούν μόνο τα παιδιά. Αυτά μπορεί να είναι: πιπίλισμα δακτύλων, ονυχοφαγία, νυχτερινή ενούρηση, δυσκολίες προσαρμογής ύστερα από αλλαγή περιβάλλοντος (μετακόμιση, αλλαγή σχολείου, διαζύγιο), φόβος ή άρνηση για το σχολείο, άγχος εξετάσεων, φόβος συμμετοχής σε σχολικές εκδηλώσεις, σε παρουσία κοινού κ.λπ. Σε αυτή την περίπτωση και ανάλογα με την ηλικία, η συνεδρία θα γίνει με τη βοήθεια ιστοριών και παραμυθιών.

Κόψιμο τσιγάρου

Το υποσυνείδητό μας είναι ο χώρος που καταγράφονται οι καθημερινές μας συνήθειες και ταυτόχρονα η αιτία που κατευθύνει τις μελλοντικές μας ενέργειες. Ο εθισμός όμως στο τσιγάρο δεν ελέγχεται μόνο από τη συνήθεια της διαδικασίας. Σχετίζεται με την εξάρτηση που αποκτά ο οργανισμός, από τις ουσίες που περιέχονται εκτός από τον καπνό, την πίσσα και τη νικοτίνη.

Γνωρίζοντας όμως πως ο εγκέφαλος είναι αυτός που ελέγχει όλες τις λειτουργίες του οργανισμού, μέσω της υπνοθεραπείας, έχουμε τη δυνατότητα να “διαγράψουμε” από το υποσυνείδητο του νου, την ανάγκη για την πρόσληψη αυτών των ουσιών και της επανάληψης της διαδικασίας που χρειάζεται για να καπνίσει κάποιος ένα τσιγάρο.

Για τη διακοπή του καπνίσματος συνιστώνται οκτώ συνολικά συνεδρίες. Η πρώτη συνεδρία έχει σα σκοπό της να μάθουμε αν πραγματικά θέλουμε και είμαστε έτοιμοι να απαλλαγούμε από αυτή τη βλαβερή συνήθεια.

Φοβίες

Οι φοβίες όπως: υψοφοβία, αγοραφοβία, κλειστοφοβία, φοβίες σχετικές με φυσικά φαινόμενα, έντομα, ζώα, αντικείμενα, ή μέσα μεταφοράς, ιατρικές φοβίες, (ασθένειες, ένεση, αίμα, οδοντίατρος, κ.λπ.), καθώς και κάθε μορφής φοβία, σχετίζονται με γεγονότα που έχουμε βιώσει, ακόμα και αν δεν το θυμόμαστε ή με υποβολές που έχουμε δεχθεί από το κοντινό περιβάλλον.

Επεισόδια πανικού

Τα επεισόδια πανικού σε πολλές περιπτώσεις συνδέονται με φοβίες. Η αδυναμία αντιμετώπισης ενός γεγονότος, δεν εκδηλώνεται μόνο όταν αυτό συμβεί, πολλές είναι οι περιπτώσεις που ο πανικός έρχεται ακόμα και με τη σκέψη.

Η Θεραπευτική ύπνωση μπορεί να μας βοηθήσει και σε άλλους τομείς, όπως:

Αύξηση ελέγχου του σώματος και της ζωής μας.
Αύξηση της μαθησιακής ικανότητας.
Αύξηση συγκέντρωσης.
Ψυχοσωματικά προβλήματα.
Αύξηση αυτοεκτίμησης και αυτοπεποίθησης.

Σημείωση:

Σε πολλές περιπτώσεις όπως οι φοβίες, τα αίτια κρύβονται ακόμα βαθύτερα σε κάποια προηγούμενη ζωή. Ακόμα και αν δεν το πιστεύετε, πρέπει να γνωρίζετε πως κάποιο γεγονός στην τωρινή σας ζωή ξύπνησε το πρόβλημα που ήταν καλά κρυμμένο στο παρελθόν.